fbpx

Skilmálar

1.Skyldur Aftur nýtt ehf:

1.1.          Aftur nýtt skal hafa milligöngu um sölu vara sbr. gr. 1.1. en í því felst eftirfarandi:  

1.1.1.      Framsetning á vörum, hverjar sem þær eru í bás básaleigjanda í Sunnuhlíð 12.   

1.1.2.      Samskipti við viðskiptavini og upplýsingagjöf. Móttaka viðskiptavina og þjónusta á meðan á dvöl stendur.  

1.1.3.      Samskipti við eiganda vöru.  

1.1.4.      Önnur umsjón með vörum sem eðli máls samkvæmt eru nauðsynleg.

1.1.5.      Þjófavarnanælur eru í boði fyrir vörur og myndavélar eru í verslun.

1.1.6.Ekki er heimilt að selja ólöglegar, falsaðar eða skaðlegar vörur í Aftur Nýtt Ehf. Tóbak, nikótín, áfengi, matvara, vopn, flugeldar, klámfengið efni eða aðrar vörur sem starfsfólk telur ekki við hæfi eru umsvifalaust fjarlægðar. Einnig er ekki heimilt að hafa vörur keyptar frá Ebay, Wish, Aliexpress o.s.frv., og svo sannarlega ekki vörur sem ekki eru vottaðar. Verðum við uppvísar af einhverju ofantöldu í Aftur Nýtt Ehf áskiljum við okkur rétt til þess að fjarlægja þá hluti og getur brotið varðað við brottrekstur án endurgreiðslu. 
1.1.7       
Básaleigjandi hefur ekki leyfi til þess að stunda sinn markað hjá okkur þ.e.a.s. kaupa frá öðrum nytjamörkuðum eða fá gefins og selja dýrara. Sú starfsemi telst virðisaukaskattskyld. Ef leigjandi verður uppvís að þessu mun samningum verða rift og básinn tæmdur án endurgreiðslu. 

1.2.          Aftur nýtt skal ávallt leitast við að tryggja að básaleigandinn fái sem mest greitt fyrir vöruna sína.   

1.3.          Aftur nýtt skal standa straum af öllum kostnaði sem leiðir af skyldum hans samkvæmt gr.  

2.Skyldur básaleigjanda:

2.1.         Skyldur básaleigjanda eru eftirfarandi:   

2.1.1.      Básaleigjandi sér sjálfur um að verðleggja vörur sínar.   

2.1.2.      Básaleigjandi sér sjálfur um að setja upp básinn.   

2.1.3.      Básaleigjandi sér sjálfur um að halda básnum snyrtilegum nema að hann hafi keypt þá þjónustu.   

2.1.4.      Básaleigjandi sér sjálfur um að taka básinn niður þá ekki seinna en 17:30 á virkum degi eða 15:30 á laugardögum, þann dag sem leigunni lýkur samkvæmt samningi þessum. Sé ekkert samkomulag gert og Aftur nýtt þarf að tæma básinn þá er daggjald (630 kr. )dregið af sölunni fyrir hvern auka dag sem vörurnar eru inni hjá okkur.  

2.2.          Básaleigjandi skal  standa straum af öllum kostnaði sem leiðir af skyldum hans skv. gr. 4.1.1.-  

3.Eðli viðskipta og uppgjör:

3.1.          Básaleigjandi hefur fullan ráðstöfunarrétt og eignarrétt á vörunni þar til varan er seld kaupanda.

3.2.          Milligönguþóknun Aftur nýtt er 15% af söluverði varanna og er virðisaukaskattur innifalinn i því. Hlutur básaleigjanda er er 85% af söluverði vörunnar.

3.2.1Um netverslun gildir þó aukalega:

Söluverð (verðið sem verslunin tekur 15% af)=þitt verð + 75 kr. + 10% af söluverði.

Söluverðið verður það sama í verslun og í vefverslun. Ef varan er seld í verslun eða á netinu þá er álagningunni skipt jafnt á milli verslunar og kerfisins sem heldur utan um vefverslunina (Zellr).

Dæmi:

Viðskiptavinur vill 1000 kr. fyrir vöruna. Söluverðið er þá sett í 1185 kr. (1000 kr. + 75 kr. +110 kr.).

Álagningin er í þessu tilviki 185 kr.

Ef varan selst, þá fær verslunin 92,5 kr., kerfið fær 92,5 kr. og eigandinn fær 1000 kr. – 15% söluþóknun = 850 kr.

3.3.          Kostnaður við leigu á bás er: 630 kr dagurinn. 

3.4.          Afbókunarfrestur er 14 dagar áður en leigutími hefst.   

3.5.       Aftur nýtt hefur ekki heimild til þess að lána þær vörur sem hann sér um að leigja og eigandi getur ekki sett vörur í vörslu Aftur nýtt í handveð vegna kaupa sinna á öðrum hlut hjá Aftur nýtt.   

3.6         Hlutur básaleigjanda að frádregnum leigukostnaði og milligönguþóknum greiðist með millifærslu inn á eftirfarandi bankareikning sem óskað er eftir. Sótt er um greiðslu í gegnum tölvupóst eða messenger á facebook. Greitt er út innan við 72 klst frá því að umsókn berst að frátöldum laugardögum, sunnudögum & hátíðardögum (þá daga sem bankar eru lokaðir).  

3.7.   Við lok leigutímans þarf bás básaleigjanda  að vera tómur í seinasta lagi 30 mínútum fyrir lokun á síðasta degi leigutímabils, þ.e. á mánudegi til föstudags fyrir kl. 17:30 og  um helgar fyrir kl. 15:30. Þú ert sjálf/ur ábyrg/ur fyrir því að tæma básinn í lok leigutíma, nema að greitt sé sérstaklega fyrir þá þjónustu hjá Aftur nýtt. Mikilvægt er að verðmiðar séu ennþá á vörunum þegar básinn er tæmdur, þar sem vörur án verðmiða má ekki taka með út úr versluninni. Starfsfólk hefur rétt á að athuga hvort verðmiðar séu á vörunum. Athugið að hafa skilríki meðferðis til að sýna starfsfólki þegar leigutímabili er lokið.  

5.8 Vörur í óskilamunum geymast í 9 daga eftir að leigu lýkur, eftir það er varan eign Aftur nýtt.  

4.Vanefndir, skaðabætur:

4.1.          Aftur nýtt verður ekki gerður ábyrgur fyrir skemmdum sem kunna að verða á vörum völdum viðskiptavina. Aftur nýtt mun gera allt sem af sanngirni má ætlast af honum til að krefja viðskiptavini um greiðslu ef skemmdir verða á eignum básaleigjanda.   

4.2.          Ef Aftur nýtt vannefnir samninginn þá hefur básaleigjandinn rétt á að rifta samningi þessum án fyrirvara.  

4.3.          Aftur nýtt ber ekki ábyrgð á stolnum, týndum né eyðilögðum vörum. Ef um eldsvoða eða vatnsskaða er að ræða er Aftur nýtt ekki bótaskyldur. Innbústrygging þín mun hugsanlega bæta bruna/vatnsskaða eða þjófnað.  

5.Önnur ákvæði:

5.1.          Efni þessa samnings skal vera trúnaðarmál milli aðila og skulu aðilar ekki veita upplýsingar um efni hans nema lög mæli fyrir um það eða aðilar verði sammála um slíka upplýsingagjöf.  

5.2.          Allar breytingar á samningum skulu vera skriflegar og samþykktar af báðum aðilum hans.   

5.3.          Allar tilkynningar sem aðilar senda sín á milli og ætlað er að hafa réttaráhrif samkvæmt samningum skulu vera skriflegar og sendar á sannanlegan máta í tölvupósti. Aðilar skulu óska eftir staðfestingu móttöku á tilkynningum sem sendar eru í tölvupósti.  

5.4.          Aðilar eru sammála um að komi til ágreinings á milli þeirra, skuli þeir af fremsta megni leitast við að jafna allan ágreining með samkomulagi sín á milli. Ef það tekst ekki skal fjalla um ágreining fyrir Héraðsdómi Norðurlands-eystra og skulu íslensk lög lögð til grundvallar við framkvæmd og túlkun samningsins.

.